دسته بندی UPS . یوپی اس لاین اینتراکتیو . شبه سینوسی . یوپی اس شبه سینوسی